Ogłoszenie


Drodzy Forumowicze - zdarza się, że nieraz w dziale forum pt "Pomoc" są podawane istotne dla Was informacje - zerkajcie do wątków tego tematu - to może sporo pomóc :).
Informacje nt. działania forum

Dziękujemy za obecność i udział na naszym forum! Prosimy o stosowanie się do regulaminu i uwag administratorów! Wynikają one zawsze z dobrej woli i dbałości o czytelność i przejrzystość forum dla dobra wszystkich użytkowników- - - - > sklep o przyrodzie i dla miłośników przyrody - - - Rytmy Natury w Dolinie Baryczy DVD< - - - -

#1 2009-06-05 18:14:10

 AnkazReading

Moderator

Skąd: Reading, W.Brytania
Zarejestrowany: 2009-05-18
Posty: 265

Artykuły drukowane o bocianach

Materiał już archiwalny, ale dane w nim zawarte mogą przydać się do studiów porównawczych. Podaje po zachęceniu do tego przez Pana Pawla.

Mgr Adam Mrugasiewicz, Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego: "Bocian - wymierający gatunek" (fragmenty)
Miesięcznik Ligi Ochrony Przyrody "Przyroda Polska" Nr 6/210 (Czerwiec 1974), str. 7-8.

(...) Na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w roku 1958, oszacowano liczbę bocianów gnieżdżących się w Europie na około 94 000 par.
Dzieki prowadzonym od dawna dokładnym inwentaryzacjom stwierdzono, ze liczebność bociana białego w zachodniej Europie ulegała od polowy ubiegłego stulecia znacznym wahaniom. Dłuższe okresy silnego ubytku bociana miały tam miejsce w końcu XIX wieku oraz w latach 1910-1930, kiedy to zanotowano najniższa ze znanych dotychczas liczebność tego gatunku. Z kolei w latach trzydziestych, podobnie jak początku naszego stulecia, nastąpiło dynamiczne odrodzenie się liczebności bociana, które miejscami przekroczyło nawet wysoki stan z lat 1905-1907. Od początku lat pięćdziesiątych znów notuje się na zachodzie stały spadek, który trwa aż po dzień dzisiejszy. W stosunku do roku 1934, w roku 1958 liczba bocianów zmalała tam średnio o 50%, a w Holandii i Danii nawet o 80%. Równolegle z procesem zaniku bociana na zachodzie stwierdzono przesuwanie się wschodniej granicy zasięgu w kierunku wschodnim. W ciągu ostatnich 40 lat granica przesunęła się o kilkaset kilometrów na wschód; szczególnie wyraźnie proces ten uwidocznił się w szerokim pasie ziem nadbałtyckich.
Wymieranie bociana na zachodzie ma swoje przyczyny w dwóch zasadniczych źródłach. Z jednej strony osuszenie mokradeł i ogólne zatrucie wody przez przemysł doprowadziło do znacznego zmniejszenia się zasobności pokarmowej środowisk lęgowych (...) Drugim czynnikiem wpływającym na ubytek bocianów są straty, jakie ponosi ten gatunek na zimowiskach afrykańskich. Co kilka lat bociany giną tam masowo skutkiem katastrof spowodowanych niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Ostatnio coraz częściej ulegają one masowym zatruciom środkami chemicznymi, jakimi opyla się ogromne obszary opanowane przez plagę szarańczy. Długotrwale sumowanie się tych ujemnych czynników prowadzi do stałego procesu wymierania gatunku. Tam, gdzie na terenach lęgowych bociany znajdują jeszcze dobre dla siebie warunki, wyrównują wszelkie straty wychowaniem większej ilości potomstwa; w takim przypadku możne nawet nastąpić wzrost liczby bocianów. Niestety takich obszarów w Europie nie ma zbyt wiele.
W Polsce bocian biały poza obszarami lasów i gór, których unika, jest jeszcze dość liczny, ale rozmieszczony nierównomiernie. Liczniejszy jest na wschodzie i północy kraju, zwłaszcza w Olsztyńskiem i Białostockiem, najrzadszy w Łódzkiem i rejonach podgórskich. Na pozostałych terenach jego liczebność waha się, w zależności od lokalnych warunków przyrodniczych i pokarmowych. Z obszaru Polski nie posiadamy zbyt dokładnych danych ilościowych o stanie bociana. Z pewnych fragmentarycznych lub niezbyt ścisłych materiałów wynika, ze na północy kraju spotykamy się ze spadkiem jego liczebności (np. w woj. szczecińskim), podczas gdy na południu stan jego utrzymuje się, lub nawet przewyższa poziom z roku 1934. Według ankietowej inwentaryzacji przeprowadzonej w roku 1958 było w Polsce 17 605 zajętych gniazd bociana. Materiał ankietowy zawierał jednak spore luki i chyba wymieniona liczbę należałoby powiększyć co najmniej do 25 000.

Offline

 

#2 2009-07-11 07:53:42

Eva Stets

Użytkownik

Skąd: Hellas
Zarejestrowany: 2007-04-04
Posty: 5027
WWW

Re: Artykuły drukowane o bocianach

W tygodniku "Kurier Ateński", dla Polonii w Grecji, wydawanym w Atenach przez International Media Network Ltd (wydawaca Theodoros Benakis) ukazał się niedawno mój artykuł opisujący bociana białego w Grecji. Tekst ten w pierwotnej wersji można także przeczytać w wersji elektronicznej, na stronie foto-ptaki.pl ( http://www.foto-ptaki.pl/index.php?opti … Itemid=121).
Tym razem, artykuł nieznacznie zmieniony (i za zgodą obu stron) - ukazał się drukiem dla Polaków mieszkających w Grecji. Warto tu dodać, że tygodnik, oprócz "normalnej" sprzedaży głównie w Atenach jest także udostępniany pasażerom samolotów LOT na trasie Ateny-Warszawa (szkoda tylko, że jego szata graficzna przypomina gazetę).

Tytuł atrykułu: "Bocian biały w Grecji", teskt i foto: Eva Stets (dane statystyczne Theodoros Kominos). "Kurier Ateński", 25 VI - 1 VII 2009, nr 681 (1065), str. 27.

Pozdrawiam
Eva Stets

Offline

 

#3 2009-08-13 18:16:46

Eva Stets

Użytkownik

Skąd: Hellas
Zarejestrowany: 2007-04-04
Posty: 5027
WWW

Re: Artykuły drukowane o bocianach

20 lipca, w ostatnim (lipiec-sierpień) numerze czasopisma "Woliera", dwumiesięcznika dla miłośników ptaków, hodowców i lekarzy weterynarii, ukazał się mój artykuł opisujący bociany z Przygodzic w sezonie 2009 i o projekt PwG OTOP "Blisko bocianów".
Pięć stron tekstu jest bogato ilustrowane zdjęciami z najważniejszych wydarzeń tego sezonu.

Eva Stets, "Blisko bocianów w Przygodzicach, czyli internetowe obserwacje bociana białego", Woliera, numer 4/2009 (60), lipiec-sierpień, str.75-79.
Zdjęcia w tekście: Justyna Jendras, Paweł T. Dolata, Eva Stets.

Pozdrawiam
Eva Stets
PwG OTOP

Tekst jest dostępny w formie pdf na stronie www.bociany.ec.pl (tak jak kilka poprzednich z 2007 roku), a wzmianka o nim (oprócz naszego forum) znalazła się także na stronie głównej PwG OTOP (http://www.pwg.otop.org.pl/index.php?fu … all&no=212)

Offline

 

#4 2009-09-11 01:20:52

Eva Stets

Użytkownik

Skąd: Hellas
Zarejestrowany: 2007-04-04
Posty: 5027
WWW

Re: Artykuły drukowane o bocianach

W ostatnim wydaniu dwumiesięczniaka "Woliera", czasopisma dla miłośników ptaków, hodowców i lekarzy weterynarii ukazał się drukiem mój artykuł opisujący niezmiernie smutną wiadomość o śmierci ok. 200 bocianów białych, które zginęły w ub. miesiącu w Grecji na drutach elektrycznych.

Eva Stets, "Tragiczna śmierć ok. 200 bocianów w Grecji", Woliera, numer 5/2009 (61), wrzesień-październik, str.6-7.
Zdjęcia: Dimitris Kazanis

Tekst, na postawie którego powstał artykuł do "Woliery" znajduje się w greckim dziale strony PwG OTOP (http://www.pwg.otop.org.pl/grecja11.php).
Wiadomość wtępna jest także na naszym forum w temacie o migracji bocianów białych (post z dnia 20 VIII 2009: http://www.bocianyzprzygodzic.pun.pl/vi … 804#p19804).

Pozdrawiam
Eva Stets

Offline

 

#5 2009-12-05 03:56:57

Eva Stets

Użytkownik

Skąd: Hellas
Zarejestrowany: 2007-04-04
Posty: 5027
WWW

Re: Artykuły drukowane o bocianach

Dysponuję formą pdf wspomnianego artykułu. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany tekstem - proszę o kontakt na e-mail: evastets@gmail.com

Pozdrawiam
Eva Stets

Eva Stets napisał:

W ostatnim wydaniu dwumiesięczniaka "Woliera", czasopisma dla miłośników ptaków, hodowców i lekarzy weterynarii ukazał się drukiem mój artykuł opisujący niezmiernie smutną wiadomość o śmierci ok. 200 bocianów białych, które zginęły w ub. miesiącu w Grecji na drutach elektrycznych.

Eva Stets, "Tragiczna śmierć ok. 200 bocianów w Grecji", Woliera, numer 5/2009 (61), wrzesień-październik, str.6-7.
Zdjęcia: Dimitris Kazanis

Tekst, na postawie którego powstał artykuł do "Woliery" znajduje się w greckim dziale strony PwG OTOP (http://www.pwg.otop.org.pl/grecja11.php).
Wiadomość wtępna jest także na naszym forum w temacie o migracji bocianów białych (post z dnia 20 VIII 2009: http://www.bocianyzprzygodzic.pun.pl/vi … 804#p19804).

Pozdrawiam
Eva Stets

Offline

 

#6 2010-08-11 13:28:21

 Marcin Tobółka

Użytkownik

Zarejestrowany: 2008-07-15
Posty: 39
WWW

Re: Artykuły drukowane o bocianach

Witam,

nadrabiam zaległości postowe.

W tym roku ukazała się drukiem praca:

Kuźniak S. & Tobółka M. 2010. Spadek liczebności bociana białego Ciconia ciconia
na Ziemi Leszczyńskiej i program jego ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 66 (2): 97–106

Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę o kontakt na e-mail, a prześlę prackę.

pozdrawiam
MT


Marcin Tobółka

Zakład Zoologii, Instytut Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, http://zoologia.up.poznan.pl/pl/mgr-mar … B3%C5%82ka
Leszczyńska Grupa OTOP, www.otop-leszno.eko.org.pl

Offline

 

#7 2010-11-26 16:38:08

Paweł T. Dolata

Administrator

Zarejestrowany: 2007-04-06
Posty: 2162

Re: Artykuły drukowane o bocianach

Witam!

W przedstawionym na http://www.bocianyzprzygodzic.pun.pl/vi … 925#p28925 wydawnictwie
Janiszewski T., Wojciechowski Z., Markowski J. (red.) 2009. Atlas ptaków lęgowych Łodzi. Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź.,
wśród 127 gatunków ptaków gniazdujących w Łodzi w latach 1994-2002, jest też dokładnie opracowany przze Tomasza Janiszewskiego bocian biały.

Bociany gniazdowały w latach badań tylko w peryferyjnej strefie Łodzi, podano dokładne lokalizacje gniazd:
1) para zajmująca wymiennie gniazda przy ul. Chocianowskiej i ul. Łaskowice w strefie krawędziowej doliny Neru;
2) para zajmująca kolejno dwa gniazda przy ul. Okólnej, początkowo po jej stronie łódzkiej, od konca lat 1990. 200 m dalej, już w na terenie Zgierza;
3) para zajmująca nieregularnie gniazdo u wylotu ul. Brzezińskiej z Łodzi.

Ciekawe, czy gniazda te (lub ogólniej stanowiska) istnieją obecnie i czy są zajmowane? Może ktoś z łodzian, albo więcej osób w porozumieniu, to sprawdzi? Zachęcam!

Niestety, jak się można spodziewać na podstawie tego co wiemy o tym gatunku i zaniku jego siedlisk, wg autorów bocian to ptak „zmiejszajacy swoją liczebnośc w efekcie urbanizacji peryferii Łodzi“ i : „Jeszcze do przełomu lat 70. i 80. XX w. znanych było znacznie więcej stanowisk lęgowych bociana na terenie obecnej Łodzi.“

Pozdrawiam
Paweł T. Dolata
Południowowielkopolska Grupa OTOP www.pwg.otop.org.pl
Projekt "Blisko bocianów" www.bociany.ec.pl, www.bocianyzprzygodzic.pun.pl

Offline

 

#8 2010-11-27 10:47:48

Paweł T. Dolata

Administrator

Zarejestrowany: 2007-04-06
Posty: 2162

Re: Artykuły drukowane o bocianach

Witam!

Z opóźnieniem dotarł do mnie artykulik, który wysłałem w sierpniu do dodatku specjalnego Nadleśnictwa Jarocin „Wieści z lasu“, ukazującego się co miesiąc w „Gazecie Jarocińskiej“ w tym powiatowym mieście w Wielkopolsce. Bocian biały to oczywiście gatunek nieleśny, ale dodatek wychodzi tematyką poza lasy, więc redaktor dodatku poprosił o ten tekst:

Dolata P.T. 2010. Kontrole gniazd i obrączkowanie bocianów białych w  gminie Żerków. Gazeta Jarocińska. Wieści z lasu 9 (61): 4.

W Internecie tego nie ma, ale omawia on akcję opisaną dokładnie przez Bartosza na stronie PwG OTOP http://pwg.otop.org.pl/index.php?functi … ll&no=312, nawet pod tym samym tytułem – zapraszam do przypomnienia sobie bocianiego lata, podczas gdy oznakowane wtedy przez nas boćki siedzą już w Afryce.

Pozdrawiam
Paweł T. Dolata
Południowowielkopolska Grupa OTOP www.pwg.otop.org.pl
Projekt "Blisko bocianów" www.bociany.ec.pl, www.bocianyzprzygodzic.pun.pl

Offline

 

#9 2011-11-29 21:17:06

Zbychur

Moderator

Zarejestrowany: 2007-04-19
Posty: 802
WWW

Re: Artykuły drukowane o bocianach

W sierpniowym numerze "Przyrody Polskiej" ukazał się artykuł Zbigniewa Urbańczyka pt. "Satelita śledzi bociany". Opisane są w nim historia oraz metody badań wędrówek bocianów, zwłaszcza radiotelemetria satelitarna. Przedstawione są też niektóre wyniki badań oraz ciekawsze obserwacje, również te które dotyczą polskich bocianów. Artykuł ilustrowany jest zdjęciami autora. Szkoda tylko że, z winy Redakcji, niektóre zdjęcia są bez podpisu. Niewielu czytelników zwróci uwagę na antenę nadajnika na grzbiecie bociana, a już nikt nie domyśli się, że bocian na zdjęciu to sławny Albert z Loburga.

Urbańczyk Z. 2011. Satelita śledzi bociany. Przyroda Polska 8: 10-11.

"Przyroda Polska" jest czasopismem powszechnie dostępnym w bibliotekach więc osoby zainteresowane nie powinny mieć problemu z dotarciem do artykułu.

Offline

 

#10 2012-01-29 22:28:36

 Marcin Tobółka

Użytkownik

Zarejestrowany: 2008-07-15
Posty: 39
WWW

Re: Artykuły drukowane o bocianach

Tobółka M., Kuźniak S., Żołnierowicz K.M., Jankowiak Ł., Gabryelczyk M., Pyrc M., Szymański P., Sieracki P. 2011. Increase of White Stork Ciconia ciconia population in Leszno District in 2010. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67(6): 559–567. (in Polish)

do ściągnięcia ze strony:

http://marcintobolka.tripod.com/publications.html


Marcin Tobółka

Zakład Zoologii, Instytut Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, http://zoologia.up.poznan.pl/pl/mgr-mar … B3%C5%82ka
Leszczyńska Grupa OTOP, www.otop-leszno.eko.org.pl

Offline

 

#11 2013-01-25 18:41:18

Renia

Moderator

Skąd: Małopolska
Zarejestrowany: 2008-05-23
Posty: 3946
WWW

Re: Artykuły drukowane o bocianach

W dzisiejszym numerze Dziennika Polskiego można przeczytać artykuł Anny Agaciak pt. "Zabić bociana".
Fragment tekstu:
"Wracające z Afryki bociany białe giną od kul pseudomyśliwych. Strzelają do nich dla sportu. Makabryczne wieści płyną do Polski z Libanu. Jak donoszą lokalni przyrodnicy, w kraju tym od lat masowo strzela się do ptaków migrujących. Polujący zabijają tysiące bocianów, żurawi i ptaków drapieżnych (jak trzmielojady czy błotniaki stawowe)..."

Całość artykułu dostępna na stronie: http://www.dziennikpolski24.pl/pl/magaz … ciana.html

O libańskich zabójcach ptaków pisał na naszym forum Zbychur http://www.bocianyzprzygodzic.pun.pl/vi … php?id=647 , zachęcając do podpisywania petycji w tej sprawie.

Kto z Państwa jeszcze nie zaprotestował przeciwko tym barbarzyńskim praktykom, nie podpisał petycji, może to zrobić za pośrednictwem strony: http://www.thepetitionsite.com/154/484/ … -massacre/


* * *

Offline

 

#12 2013-07-21 12:50:57

Paweł T. Dolata

Administrator

Zarejestrowany: 2007-04-06
Posty: 2162

Re: Artykuły drukowane o bocianach

Miło mi poinformować, iż najnowszy numer dwumiesięcznika „Chrońmy Przyrodę Ojczystąhttp://www.iop.krakow.pl/informacje_red … 1_151.html , wydawanego przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, otwiera artykuł:

Kronenberg J., Bocheński M., Dolata P.T., Jerzak L., Profus P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A., Żołnierowicz K.M. 2013. Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia dla społeczeństwa: analiza z perspektywy koncepcji usług ekosystemów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69, 3: 179-203.

W obszernym, jak widać z liczby stron, tekście są m.in. informacje o projekcie „Blisko bocianów”, a także o roli bociana w polskiej kulturze i sztuce.

Zeszyt można kupić w cenie zaledwie 5 zł w siedzibie redakcji (al. Mickiewicza 33 w Krakowie) lub wysyłkowo zamawiając na adres: skorek@iop.krakow.pl; a PDF artykułu zamówić na adres p.dolata@op.pl

Paweł Dolata
Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków www.pwg.otop.org.pl
Projekt „Blisko bocianów” z Przygodzic www.bociany.ec.pl

Offline

 

#13 2013-07-25 09:20:33

Paweł T. Dolata

Administrator

Zarejestrowany: 2007-04-06
Posty: 2162

Re: Artykuły drukowane o bocianach

Wspomniany wyżej zeszyt czasopisma „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” będzie do nabycia na VIII Zlocie, w cenie wydawcy i bez kosztów przesyłki, właśnie doszła paczka z nimi.

Pozdrawiam
Paweł Dolata
Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków www.pwg.otop.org.pl
Projekt „Blisko bocianów” z Przygodzic www.bociany.ec.pl

Offline

 

#14 2013-09-07 21:03:38

Renia

Moderator

Skąd: Małopolska
Zarejestrowany: 2008-05-23
Posty: 3946
WWW

Re: Artykuły drukowane o bocianach

Paweł T. Dolata napisał:

Miło mi poinformować, iż najnowszy numer dwumiesięcznika „Chrońmy Przyrodę Ojczystąhttp://www.iop.krakow.pl/informacje_red … 1_151.html , wydawanego przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, otwiera artykuł:

Kronenberg J., Bocheński M., Dolata P.T., Jerzak L., Profus P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A., Żołnierowicz K.M. 2013. Znaczenie bociana białego Ciconia ciconia dla społeczeństwa: analiza z perspektywy koncepcji usług ekosystemów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69, 3: 179-203.

Przeczytałam wiele artykułów o bocianach, ale muszę przyznać, że ten jest najciekawszy. Nie przypuszczałam, że można spojrzeć na bociana na tyle różnych sposobów. Dowiedziałam się między innymi, że w przeszłości bocian był źródłem pożywienia i medykamentów, wywarło to na mnie dość duże wrażenie .
Z tekstu wynika jasno, że bocian to ptak piękny, ważny i pożyteczny. Autorzy szukali też dowodów na to , że może szkodzić, ale niewiele ich znaleźli. Że niszczy dachy? Wiele bym dała, by jakaś bociania rodzina zniszczyła mój dach.
Polecam ten artykuł jako bardzo mądry, ciekawy i pouczający.


* * *

Offline

 

#15 2013-11-12 12:33:29

Eva Stets

Użytkownik

Skąd: Hellas
Zarejestrowany: 2007-04-04
Posty: 5027
WWW

Re: Artykuły drukowane o bocianach

W jesiennym egzempalrzu kwartalnika Ptaki, wydawanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) ukazał się tekst (+foto) mego autorstwa, opisujący bociany białe w Grecji:

Stets E. 2013. Bocian biały w Grecji. Ptaki 3’13: 34-37.

Życzę miłej lektury

Offline

 

#16 2013-11-22 11:00:48

Monika

Użytkownik

Zarejestrowany: 2013-07-01
Posty: 577

Re: Artykuły drukowane o bocianach

W dzisiejszym wydaniu "Gazety Wyborczej" jest obszerny artykuł o bocianich wędrówkach autorstwa Adama Wajraka pt. "Polskie bociany. Co się teraz z nimi dzieje?" Autor podaje, że informacje o bocianach do napisania tego tekstu uzyskał od dra Wojciecha Kani ze Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku.
   Przy okazji przypomnę, że Pan dr Wojciech Kania był jednym z prelegentów w czasie VI Ogólnopolskiego Zlotu "Blisko bocianów" w Przygodzicach w 2011 r. Nie tylko zaprezentował świetny wykład, ale też służył swoją wiedzą w czasie wycieczki ornitologicznej.

Offline

 
Projekt "Blisko bocianów" - najstarsza działająca kamera na gniazdo bocianie w Polsce, od 2006 roku

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
bocianyzprzygodzic.pun.pl